انجمن صنفی کارفرمایی سیستم های حمل و نقل هوشمند

درباره ما

در سالیان اخیر حمل و نقل هوشمند و تأثیر آن بر.زندگی مردم رشد شتابانی در سطح دنیا داشته است. در کشور ما نیز با همت فعالان این حوزه گام هایی در این زمینه برداشته شد. با شکل گیری شرکت ها و بکارگیری روز افزون سامانه های حمل و نقل هوشمند نیاز به سازماندهی و سیاست گذاری های موثر برای رشد و موفقیت این حوزه بیش از پیش احساس میشد. از سوی دیگر با گسترش بیشتر این حوزه مشکلات متعددی در این راه خودنمایی میکرد که نیاز مبرم به بررسی و حل آنها وجود داشت. انجمن ITS 

برای انجام این مهم جمعی از شرکت های پیشگام این حوزه بنا. به مسئولیت اجتماعی و حرفه ای خود اقدام به تأسیس این انجمن نمودند.. تا در چهارچوب ساختاریافته انجمن، کوششی. فراگیر جهت تأمین منافع تمامی ذینفعان این حوزه انجام گیرد. این زمینه نوپا در کشور ما برای رشد و گسترش نیازمند همکاری و هم افزایی میان تمامی اجزاء تشکیل دهنده آن می باشد. ما کوشش کردیم در حد توان در به بلوغ رساندن آن در کشور نقش آفرینی کنیم. راهبرد اصلی این انجمن فراهم کردن زمینه ای برای همکاری بیشتر. فعالان حوزه حمل و نقل هوشمند در جهت تأمین هرچه بیشتر منافع ملی است.انجمن ITS انجمن ITS

اساسنامه انجمن انجمن ITS